Elektrická energie jako ochrana před nebezpečím

Téměř všechny zbraně, které vymysleli lidé, byly původně používané pouze k lovu nebo na osobní ochranu. Až postupem času je lidstvo dokázalo zneužít i k útočným účelům.
§ Zbraní, která by měla zůstat opravdu jen na obranu nebo jako donucovací prostředek pro zločince, je PARALYZÉR.

paralyzér

Paralyzéry nejprve používali vojáci a policisté, ale postupem času pronikly i do běžného života. A právě proto, že k nim mají přístup téměř všichni, jsou konstrukčně navrhovány tak, aby útočníka pouze omráčily, ale neudělaly více škody. Avšak i tady se může vloudit chybička. Určitě je ale nepoměrně více zachráněných životů a zdraví nežli těch, kteří nějakým způsobem doplatili na použití této obranné zbraně.

Když mozek dostane špatný signál

Elektrický paralyzér logicky funguje zásluhou elektrické energie. Mnoho lidí si myslí, že použití tohoto prostředku je velice nebezpečné pro zdraví nebo dokonce i život člověka. Je pravda, že náboj má velkou sílu, ale nemá vysokou intenzitu.

o Tento výboj se nesmí porovnávat například s úderem blesku nebo elektrickou energií, která sídlí v zásuvce.
o Ta nás může opravdu zabít nebo zmrzačit.
o Paralyzér by měl být v tomto smyslu neškodný.
Elektrický paralyzér prostě jen naruší komunikační systém mezi mozkem a tělem.

§ V lidském mozku probíhají elektrické signály, které se působením elektrického výboje zvenčí přeruší a tělo nedokáže rozpoznat, jaké právě dostalo z mozku příkazy.
§ Proto se stane dočasně ochrnutým.
Účinnost paralyzéru může ale ten, kdo ho použije, velice ovlivnit. Jeho účinnost je podmíněna několika faktory.

výboj

a) Druh paralyzéru– záleží na konkrétním modelu.
b) Velikost a váha útočníka– každé tělo bude reagovat jinak.
c) Délka použití.
– Jestliže chcete útočníka pouze překvapit, bude stačit použití na jednu až dvě sekundy.
– Svalové křeče přicházejí až po třech a více sekundách.