Svět manuálů na děti

Náš svět je neúprosný a žene se vpřed stále rychlejším tempem. A každý z nás si v tomto světě snaží najít vlastní místo, prostor, ve kterém by se cítil dobře. K tomu nám pomáhají životní styly. Což může být ve své podstatě cokoli, podle čeho žijeme a čím se řídíme. Na druhou stranu jsou tu některé úzce specifikované a specializované. Někdo nejí tohle a někdo zase ono a každý k tomu má velice dobrý a vědecky nebo energeticky podložený důvod. Takové stravovací návyky pak často ještě vypodložíme nějakými základy ze starověké Číny nebo Japonska a máme pevný základ, na kterém můžeme vystavět svůj svět.

Něčeho se držet a žít podle toho je v dnešním světě moderní a tak to dělají vlastně všichni. Je také nesporné, že to lidem pomáhá a oni tak většinou začnou lépe fyzicky i psychicky prospívat. Avšak díky různorodosti životních stylů tu máme velice časté srážky světů. Tím se dostáváme k proslulému manuálu na dítě.

Pro ty co ho ještě nemají a neslyšeli o něm, to rozhodně není myšleno jako vtip. Dnes je zcela normální, že když mladý pár přiveze své dítě k prarodičům na víkend, pokud je vůbec něco takového dovoleno, dostane zvolený prarodič papírek, co se smí a nesmí, v jiných případech bloček a v některých dokonce sešit, kde je zaznamenám harmonogram dne, co se jí a co ne, alergie, možnosti přivolání pomoci. Jak často a jak důkladně dítě mýt a k čemu jsou všechny ty zvláštní věci v tašce, kterou si přivezlo dítě s sebou a jak je používat.

Netřeba zastírat, že taková iniciativa vychází nejčastěji z ženské části vztahu a je předávána rodičům té mužské části. Nějak takto jsme se dostali ze situací, kdy největším trpitelem na světě byli ženy pod jhem tchýní, do časů, kdy se tchýně třesou strachy, co si jejich syn přivede domů a jaké potraviny bude vynechávat tentokrát.

Každý věří v něco jiného je to tak správně, jelikož díky tomu je náš svět různorodý. Zamysleme se však nad tím co svým chováním vytváříme za vztahy kolem sebe. Držet se svého životního stylu by nemělo znamenat, že bude Vaším prostřednictvím vnucován ještě někomu dalšímu.