Podklady pro studenty nebo „fake“ diplomky?

 Velkým trnem v oku se vysokým školám v poslední době staly služby oslovující jejich studenty s nabídkou vyhotovení podkladů pro seminární, bakalářské i diplomové práce. Řada pedagogů tyto služby označuje za podvod, kdy si student v podstatě zakoupí již hotovou práci, a to dokonce i diplomku či přímo rigorózní práci, kterou posléze na škole předloží za svoji. Zastánci tohoto názoru tak tyto služby odsuzují jako vysoce nemorální, a dokonce zlegalizovanou novou kauzu, která rychle vystřídala již utichlou kauzu s falešnými diplomy v Plzni. Podle všeho však tyto služby nejsou zákonně postižitelné, jelikož prodávají pouze „podklady“.
promoce obřad

Co na to říkají sami zpracovatelé podkladů?

 Zeptali jsme se přímo zpracovatelů, co tomuto názoru říkají. Podle nich nic takového ve skutečnosti nečiní a ani činit nemíní. Upozorňují na fakt, že studenti si jsou při objednání vědomi a upozorněni, že se jedná pouze o informativní podklady, které mají za úkol pomoci tím, že rozšíří jejich repertoár znalostí…Školy je tak odsuzují neprávem. Jak uvedl jeden z pisatelů: „Když jde student do knihovny a tam požádá kolegu s nalezením vhodné literatury, také za to není morálně odsouzen. Navíc, i v samotné smlouvě je objednatel takové služby obvykle upozorněn, že objednáním takovýchto podkladů není nabádán k nekalému chování a nemá to nahrazovat jeho studijní povinnosti. Pokud jde studentka poradit se za vedoucím, že si neví rady s tématem, také ji nikdo neodsoudí. Ovšem najme-li si odbornou poradenskou službu, je to špatně.“
 Zpracovatelé podkladů se nám nadále svěřili, že nejčastěji se na ně studenti obrací, jelikož se bojí svého vedoucího. Nemá pro ně totiž dostatek pochopení, dostatečně jim neporadí a střetávají se zejména s jeho egem. Mají strach a obracejí se na tyto služby.
dívka a angličtina

Školy mohou bojovat

 Zneužit lze však téměř cokoli. Na závěr lze říci, že pokud školy nepovažují tyto služby za etické, mají možnost činit změny i sami u sebe – rozšíření poradenství pro studenty, ohledně jejich prací, vytvářet empatický vztah ke studentům a vytvořit obecně jakýsi model vedoucího jejich práce, který nebude v žákovi vzbuzovat strach vyplývající z přílišné autority k pedagogovi, ale nabídne studentovi partnerskou pomoc s jeho studijním tématem. Další možnost, kterou už dnešní učitelé zavedli, je skutečně využít prostor u obhajoby studenta, která má jednoznačně prokázat, zda student svému tématu opravdu rozumí a tím dokáže, že práci psal zcela samostatně.