Taktní chování

V tomto článku se dočtete něco o taktním chování – to znamená chování mezi lidmi tak, abyste nezesměšnili sebe ani ostatní. Možná se vám to může zdát k ničemu, ale někdy to může být velmi důležité. Například když se zachováte taktně ke svému nadřízenému, pravděpodobně vás bude mít rád a nebude se za vás stydět. Když se budete chovat k ostatním nezdvořile a hrubě, pravděpodobně vás mezi sebou nebudou chtít a budou se za vás stydět.Pomáhejte
Tato pravidla taktního chování platí především v cizině, kde mohou být tradice a pravidla společného chování odlišná. To platí obzvlášť, když někdo cizí přijede k vám. Je třeba se chovat tak, aby se u vás váš host cítil dobře a příště přijel znova. Nezapomeňte, že chováním k cizincům děláte vizitku nejen sobě, ale i celé zemi a národu. A přece byste si nepřáli, aby si o nás ve světě povídali jako o nezdvořácích a nevychovancích.
Když někam jedete, je dobré si nastudovat místní zvyky. Vyhnete se tak mnohým nepříjemnostem. Je lepší nespoléhat na taktní chování místních. Pak se vám může stát pouze to, že budete příjemně překvapeni.Buďte taktní nejen k cizincům

Pomoc ani zdvořilost není nikdy na škodu!

Když budete milí a zdvořilí, budou se k vám lidé chovat lépe. Když vy budete pomáhat ostatním, pravděpodobně pak někdo pomůže i vám, když to budete potřebovat. Když potřebujete pomoc, nebojte se zeptat nebo o ni poprosit. Když se nezeptáte ani nikoho nepoprosíte, pravděpodobně vám nikdo nepomůže. Nemůžete být potom naštvaní, že vám nikdo nepomohl. Nemůžete přece chtít po všech okolo, aby vás obskakovali. Nikdo vám nebude číst myšlenky a dohadovat se o to, co byste si přáli.
Jestli chcete, aby se k vám ostatní chovali pěkně, chovejte se pěkně k nim. Obecně platí nepsané pravidlo, že jak se chovám k ostatním, tak se budou ostatní chovat k vám. Je dobré to mít neustále na paměti při jednání s jakýmikoli lidmi.