Co je to BOZP?

Co to vůbec to BOZP je? Tyto čtyři písmenka znamenají „bezpečnost a ochranu zdraví při práci“. Je to vlastně soubor opatření, které nařizuje legislativa a slouží proto, aby chránila jedince před tím, aby při vykonávání práce utrpěli nějaké zdravotní poškození. Zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit takové podmínky při práci, aby splňovali náležitosti BOZP.

Tato opatření, která vedou k vhodným podmínkám při práci jsou nejrůznějšího charakteru. Mohou být vyloženě fyzické, související s místem, kde se vykonává práce, ale také třeba mohou zasahovat do oblasti administrativy nebo práva.

tým

Zaměstnavatel samozřejmě není sám, na kom by měla tato tíha viset. Naprostá většina firem má stanovenou pověřenou osobu, bezpečnostního technika, který pomáhá právě se vším, co se týká BOZP. Taková osoba musí pravidelně absolvovat kurzy bozp. BOZP zahrnuje spoustu konkrétních oblastí, na které by se měl zaměstnavatel a osoby pověřené bezpečnostní práce zaměřit. Je to třeba aktivní vyhledávání potencionálních rizik a jejich hodnocení. Dále pak hodnocení všech stanovených pracovních postupů a stanovení zakázaných druhů práce pro určité skupiny, například pro těhotné ženy.

práce

Zaměstnavatel je také v rámci BOZP povinen zabezpečit ochranné pomůcky, jako jsou třeba ochranné brýle, pláště apod. a rovněž dezinfekci a další hygienické pomůcky. Kontrolují se také důkladně bezpečnostní prvky elektronických, zdvihacích, tlakových a dalších zařízení. Zaměstnancům se také musí pravidelně zajišťovat školení bezpečnosti při práci. Dále do této oblasti zahrnujeme lékařské služby, které poskytuje firemní lékař. Většinou se jedná o pravidelné prohlídky u lékaře, který zjišťuje, zda je daná osoba dále schopna vykonávat svou práci a nehrozí vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu jakékoliv riziko, že bude ohrožena jeho bezpečnost při práci.