Jak se počítá BMI

BMI je zkratka tří slov „Body Mass Index“, dalo by se to volně přeložit tak, že jde o stanovení jakési číselné hodnoty, která naznačuje, jak jsme na tom s naší tělesnou vahou z hlediska jejích optimálních hodnot. Index neboli číselná hodnota je dle určitých tabulek zařazena do kategorie ideální váhy, nadváhy, obezity, nebo naopak podváhy.

Výpočet BMI se provádí dle jednoduchého vzorce, kde se tělesná hmotnost dělí druhou mocninou tělesné výšky udávané v metrech. Nutno podotknout, že jde o výpočet ryze orientační, protože je třeba zohlednit celou řadu parametrů:

štíhlé bříško

Muž nebo žena – ženy mají obecně více tukové tkáně, muži více svalstva, to platí hlavně u lidí mladšího věku a relativně zdravých. Svalová hmota má vyšší hmotnost, než tělesný tuk, takže se tato záležitost nutně musí projevit i v samotném vzorci výpočtu. BMI kalkulačky, které lze považovat za relevantní, s tímto faktorem počítají.

otylé ženy

Sport nebo kanape – pravidelně sportujete neb spíše ležíte na kanapi? Opět zde promlouvá vliv svalové hmoty, a to i u žen. Extrémními případy mohou být sportovci vrcholoví a lidé, co provozují pravidelně silové sporty, tam může být velmi vysoký index BMI, značící dokonce obezitu, přitom jde o kulturistu s mizivým procentem tělesného tuku.

Věk – seniorům ubývá svalové hmoty a namísto ní se usazuje na těle tuk. Může to také zkreslit výsledky výpočtu BMI, kdy například bude někdo relativně v optimální hranici, ale přitom bude díky nižší hmotnosti tuku a velké absenci svalstva doopravdy obézní. Toto je opět námět na zařazení kritérií pro výpočet. Není to ale tak jednoduché, protože do hry vstupuje i životní styl. Někteří senioři stárnou pomaleji např. díky změně stravy, kde je více vlákniny, více základních živin a méně bílé mouky a bílého cukru. Každopádně výpočet BMI nás upozorňuje na to, že bychom si měli hledět životosprávy, ať už jsme jakkoli staří.